تبلیغات
. - • بنـده •
اون شیرین و دوس داشتنی ما تلخ و بد طم •


☆ミニ顔文字★ のデコメ絵文字اسـم : یگـانه☆ミニ顔文字★ のデコメ絵文字

فامیـل : احسـاس نمیکنم به شمـا ربطی داستـه باشـه ...

دوسـت : nothing :/

رنـگ : قرمـز

بدم میـاد از : ایتن قسمـتو وللش

همـین دیگـه هسش نی بقیـشو بنویسـم :!